Kurzusok tartalmi összefoglalója

A Szent Ignác Lelkiségi Iskola szolgálatainak és kurzusainak tartalmi összefoglalója

 1. Szolgálatok
  1. Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat
  2. Keresztút belső gyógyító szolgálat
  3. Isten szeretete belső gyógyító szolgálat
  4. Szabadító szolgálat
 2. Lelki élettel foglalkozó kurzusok
  1. Eukarisztia kurzus
  2. Találkozások Jézussal a Bibliában kurzus
  3. Szentlélek kurzus
  4. Advent és Nagyböjt kurzusok
  5. Betániai Mária kurzus
  6. Ébredés kurzus
  7. Eszter kurzus
  8. Megkülönböztetés Szent Ignác alapelvei szerint” kurzus
  9. „Szent Mihály (kiképzés a szabadító imára)” és a „Kiképzés a belső gyógyító imára” kurzusok
  10. Énekek éneke kurzus

Minden kurzusban bőségesen használjuk a Szentírást, és amennyiben a kurzus céljának elérését segítik, plakátokat, más szemléltető eszközöket és olyan gyakorlatokat, melyek döntésre segítik a résztvevőket a szerzett tapasztalat alapján (dinamikákat).

A közös ima és a szentmise a kurzusok lényes alkotóeleme.

Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat (hétvége)

A kurzus bemutatja a megsebződés okait Mons Jaramillo (Belső gyógyítás) és a Linn testvérek könyvei (Életünk 8 szakaszának gyógyulása) alapján, és a gyógyulás útját a kiengesztelődés által. A belső gyógyító ima lényege is a kiengesztelődésre irányul.

 1. Bevezetés (Jézus találkozása Mária Magdolnával és Simonnal, a Mk 14 alapján)
 2. A bűn árnyéka
  1. A bűn és következményei
  2. A bűnök és a szív
   1. Neheztelés és harag a szülők és mások ellen
   2. Isten ellen
   3. Magam ellen
 3. A gyógyulás útján
  1. A kiengesztelődés öt szakasza
  2. Megtapasztalva a szeretetet
  3. Idő
  4. A belső gyógyulás hatásai
  5. A belső gyógyulásért való ima
 4. Befejezés – útmutatás a hétköznapi gyógyulásra (kegyelmi eszközök használata) és a kurzus lezárása.

Keresztút belső gyógyító szolgálat (hétvége)

Jézus szenvedésén elmélkedve felfedezzük, hogy Jézus felvitte a keresztre minden szenvedésünket.

 1. Bevezető (a kurzus bemutatása, ráhangolódás)
 2. Jézus magánya
 3. Jézus vitái
 4. Jézus halálra ítélik
 5. Jézus találkozásai
 6. Jézus gyöngesége - elesései
 7. Jézust keresztre feszítik és meghal
 8. Befejezés: Jézus feltámadt

Isten szeretete belső gyógyító szolgálat (hétvége)

A szolgálat célja az Istennel való szeretetkapcsolatunk elmélyülése, gyógyulása.

 1. Bevezető
 2. Hogyan szeret Isten (az 5 szeretetnyelv alapján)
 3. Istennel való kapcsolatunk lépcsői (idegen, szolga, gyermek, szerelmes)
 4. Befejezés: hogyan fejezhetjük ki Isten iránti szeretetünket (szintén az 5 szeretetnyelv alapján)

Szabadító szolgálat (hétvége)

A kurzus alatt feltárjuk a megkötözöttségek okait, az okkult, ezoterikus és más babonás, bűnös gyakorlatok és a katolikus keresztény hit közti ellentétet, a résztvevőket megtérésre hívjuk ezekből a bűnökből, a szolgálat végén imádkozunk a résztvevők szabadulásáért a megkötözöttségekből. A kurzus nem foglalkozik megszállottak szabadításával, ez nem a mi dolgunk.

 1. Bevezető – a kurzus bemutatása
 2. Háború Isten és a démonok között
  1. Sátán országa – Isten Országa
  2. A harcos Isten
  3. A démonok
  4. Szolgáik
 3. Az ember részvétele
  1. A bűn és következményei
  2. Az üdvösség reménye
  3. A bálványimádás bűne – a formális bálványimádás (okkultizmus, ezoterika, stb)
  4. A informális bálványimádás (pl szinkretizmus)
  5. Átok és rontás
  6. Hogyan jönnek létre a kötelékek
  7. Obszesszió (rögeszmés kísértések)- opresszió (elnyomás)
 4. A szabadítás
  1. Isten műve
  2. Szeretetből
  3. Jézusban
  4. Mária segítségével
 5. Részünkről szükséges:
  1. megkötözött részéről:
   1. Megtérés
   2. Beismerés - megbánás – ellene mondás (lemondás)
   3. Szent élet
   4. A szabadítás hatásai
 6. Lelkiismeret-vizsgálat. Szabadító ima.

Eukarisztia kurzus (hétvége)

 1. Bevezető
 2. Előképek a Szentírásban
 3. Jézus áldozata (szeretetből, értünk, bűneinkért, a mi válaszunk)
 4. Az új szövetség – az egyház áldozata (hatásai életünkben)
 5. Hogyan ünnepeljük az Eukarisztiát (liturgiamagyarázat)
 6. Szövetségkötés (elköteleződés: Jézus arra hív minket, hogy vele szövetségben éljünk)

Találkozások Jézussal a Bibliában (hétvége)

Különböző személyeket mutatunk be, akik találkoztak Jézussal, hogy arra bátorítsuk a résztvevőket, hogy merjenek bensőségesen találkozni Jézussal: Bartimeus, a naimi ifjú és édesanyja, Zakeus, a szír-föníciai asszony.

A szenvedő és meghalt Jézus és a feltámadott Jézus.

Szentlélek kurzus (hétvége)

A kurzus célja egy mélyebb találkozás a Szentlélekkel.

 1. Bevezető
 2. Ki a Szentlélek? (képei, nevei a Szentírás és a katekizmus alapján)
 3. A Szentlélek a szívünkbe viszi az Örömhírt
 4. A Szentlélek ajándékai
 5. Élet a Lélekkel (gyümölcsök és karizmák)
 6. A Szentlélek új kiáradása Krisztus tanúivá tesz minket

Ima a Szentlélek kiáradásáért.

Advent és Nagyböjt kurzusok (hétvége)

A két kurzus bemutatja a két nagy liturgikus ünnepkör tartalmát és liturgiáját. Az ünnepelt hittitok szentírási előképei, tartalma, lelki gyümölcsei számunkra, liturgiájának magyarázata a latin rítus szerint.

Betániai Mária (hétvége)

Olyan imamódokat mutat be, melyeket személyes imaidőnkben gyümölcsözően használhatunk, a teljesség igénye nélkül.

 1. Bevezető (Jézus látogatása Betániában)
 2. Az ima alapjai
 3. A szóbeli ima
 4. A Szentírás imádkozása
  1. Zsoltárok imádkozása
  2. Az olvasás mint ima (lectio divina)
 5. Az elmélkedés
  1. Logikus elmélkedés
  2. Szt. Ignác módszere
 6. IHOP módszer: elmélkedés és igehelyek a közbenjáró imában
 7. A szentségimádás
 8. Az egyszerű jelenlét imája

Ébredés kurzus (4 nap)

Hogyan imádkozzunk azért, hogy Egyházunkban ébredést tapasztalhassunk meg?

Eszter kurzus (4 nap)

Képzés a közbenjáró imára, a Szentírásban található közbenjáró imák alapján.

Megkülönböztetés Szent Ignác alapelvei szerint (6 nap)

A kurzus a lelkigyakorlatos könyv alapján íródott, bemutatja Jézust, Jézus taktikáját és stratégiáját, ahogy az emberhez közeledik, valamint az ellenség taktikáját és stratégiáját, hogy ezeket világosan felismerjük, és csak a jó lélektől származó indíttatásokat kövessük.

„Szent Mihály (kiképzés a szabadító imára)” (7 nap) és a „Kiképzés a belső gyógyító imára” (5 nap) kurzusok

Az alapjukat adó szolgálatok témáit viszik tovább, magyarázatot adva az adott karizmákról, ezek helyéről a szolgálatban, és felvázolják, hogyan kell szolgálni azok felé, akik imát kérnek.

Énekek éneke (5 nap)

Buzdítás arra, hogy még bensőségesebb kapcsolatra törekedjünk Istennel, aki a Szentírásban többször is házassághoz hasonlítja népével kötött szeretetszövetségét. Bemutatjuk Istent, mint egyetlen Vőlegényt, felvázoljuk, milyen menyasszonyt szeretne és milyen szövetséget ajánl fel nekünk – ha elfogadjuk.